การชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น เอส ซี อาร์ (2009) จำกัด  ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 0048653839

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น เอส ซี อาร์ (2009) จำกัด  ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 5532747055

ชื่อบัญชี : นางนิภาพร  มัจฉาชาญ  ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 3262235873

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 

หมายเหตุ
1. กรณีโอนเงินผ่านธนาคารเป็นค่าจองรถล่วงหน้า ให้ท่านใส่เศษสตางค์มาด้วย
เช่น 1200.14 , 1100.35, 1500.33 เป็นต้น เพื่อเป็นการง่ายสำหรับเช็คใน Book bank
2.ให้เก็บสลิปการโอนเงินไว้ด้วย หรือ ส่งมาที่ FAX : 075-765-351 แสกนส่ง Email : nakhonsicarrent@hotmail.com
3. การโอนค่าจองรถล่วงหน้าเราจะให้โอนเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และงานสาทรเดือนสิบเท่านั้น